Up

Wybrane dokumenty 2016

16.12.12. Uwagi TOE do projektu Rozporządzenia ME w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

16.11.28. Umowa o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda powstałego w związku z realizacją obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii przez sprzedawcę zobowiązanego

16.07.19. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu)

16.06.22. Ustawa  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

16.06.16. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

16.06.10. Ustawa  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu)

16.05.20. Ustawa o efektywności energetycznej 

16.05.20. Ustawa o efektywności energetycznej (tekst ustawy przekazany do Senatu)

16.05.20. Uwagi TOE do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk 476)

16.05.09. Uwagi TOE do rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk 426)

16.04.29. Uwagi TOE do poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej (druk 443) oraz poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk 444)

16.05.09. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

16.04.26. Kulesa M.: Świadczenie regulacyjnych usług systemowych w systemie elektroenergetycznym a wprowadzenie rynku mocy

16.04.20. Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce - stan na 31 marca 2016 r. Raport TOE

 
 
Powered by Phoca Download
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem